Privatlivspolitik for Legal inside

Privacy Policy

Persondata politik for Legal Inside
Denne persondata politik beskriver, hvordan Legal Inside (“vi”, ”vores” eller “os”) behandler personoplysninger i forbindelse med markedsføring samt brug af hjemmesiden.

 

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Legal Inside A/S
CVR: 41490217
Lautrupgade 7
DK-2100 København Ø

Telefon: +45 69 16 97 00


2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 69 16 97 00 eller kvj@legal-inside.com.

3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger:


3.1. Levering af vores ydelser

Når vi leverer en ydelse til en kundekunde, vil det altid ske ved, at vi opretter en sag i vores sagsstyringssystem, Legis 365. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du er en del af kundens organisation eller er tilknyttet modparten, vil vi behandle en række personoplysninger om dig.

Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og behandle opgaven. Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat.

Kilderne til personoplysningerne er enten vores kunde, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, som du repræsenterer. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i databeskyttelsesforordningen, hvis du som kunde er en person, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om rådgivning med vores kunde.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år efter kontraktens afslutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

3.2. Kurser eller arrangementer

Når du deltager i et kursus eller arrangement hos os, anvender vi dine personoplysninger til at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet. Er du ansat hos en af vores kunder og du er tilmeldt et kursus eller arrangement, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et forretningsforhold med kunden.

Til brug for gennemførelsen af et kursus eller arrangement behandler vi kun almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat. Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har tilmeldt dig kurset eller arrangementet.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på art. 6.1.b, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere kurser samt arrangementer og udsende evalueringsskemaer mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende kursus eller arrangement, og at evaluere det. Et kursus eller arrangement kan indgå i en på forhånd beskrevet fastlagt sammenhæng med andre arrangementer eller netværksetablering, og i disse tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger, indtil hele forløbet eller netværksarbejdet er afsluttet og evalueret.

Er du ansat hos en af vores kunder, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold med kunden. Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus 5 år, som fastsat ved bogføringsloven.


3.3. Markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve. Hertil behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger herunder navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat. Vi registrerer desuden hvilket sprog, du ønsker at modtage vores materiale på.

De personoplysninger, som vi anvender, stammer fra dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder, fx din LinkedIn profil. Oplysningerne kan også indhentes via brug af vores hjemmeside.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen (art. 6.1.f). De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Har du tilmeldt dig et eller flere af vores nyhedsbreve, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os, og i to år derefter. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang, og to år derefter.


3.4. Ansættelsesforløb

Når du søger en stilling hos os, anvender vi dine personoplysninger i ansættelsesprocessen. For at kunne gennemføre ansættelsesproces behandler vi en række almindelige personoplysninger, som du selv har givet os gennem din ansøgning og dit CV.

De pågældende personoplysninger er bl.a. navn, adresse, stilling, e-mail, uddannelsesoplysninger, og ansættelsesoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ansættelsesproces som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f) Den legitime interesse vi forfølger er vurderingen af de indkomne ansøgninger.

Hvis du opnår ansættelse hos os, gemmer vi dine personoplysninger indtil 6 måneder efter din fratrædelse. Som ansat kan du læse mere om vores behandling af dine personlysninger i vores personalehåndbog. Hvis ikke du ansættes, vil vi slette dine oplysninger senest 6 måneder efter ansættelsesprocessen er afsluttet.


3.5. Brug af vores hjemmeside

Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik, på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies, ligesom du kan blokere cookies i din browser.


4. Modtagere

Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår os med drift af virksomheden. Vi har databehandleraftale med vores eksterne leverandører, der sørger for at behandle dine personoplysninger i henhold til vores politik.


5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

• (1) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• (2) Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

• (3) Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

• (4) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• (5) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• (6) Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på telefon +45 69 169700 eller kvj@legal-inside.com.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


7. Datatilsynet

Hvis du ønsker at indgive en klage til Datatilsynet, kan dette ske til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Du kan finde flere informationer på www.datatilsynet.dk , hvorfra du også kan indgive klager.